За нас

ИНОБИОТЕХ ЕООД e стартиращо микропредприятие, основано през 2014г. като търговска фирма със съфинансиране от Министерството на икономиката на Реп. България под формата на спечелен грант в проект „Техностарт”.

Компанията извършва проучвания в областта на природните продукти и суровини за производство на висококачествени крайни продукти под формата на храни, фармацевтични и козметични изделия, базирани на характерни български природни суровини.

Дейносттa на фирмата е ориентирана в две направления:

 - участие в научни и приложни проекти с висока добавена
стойност
 - разработване, съвместно производство и реализация на крайни природни продукти, насочено към изграждане на трайни  партньорства.

ИНОБИОТЕХ EOOД е нова компания, но обременена с опита на своите основатели и партньори в областта на приложната аналитична химия, хранителните добавки и висококачествени храни, но най-вече в разнообразните техники на химическия анализ на разнородни обекти.

ИНОБИОТЕХ EOOД е малка организация, лесно приспособима към пазарните нужди и конкретните потребности на своите клиенти, доставяйки по този начин висококачествени услуги и продукти на разумна цена.