Защо Инобиотех

Освен с благоприятните дадености за производство на висококачествени храни, българската флора е забележителна и с богатството от лечебни растения. От около 3500 растителни вида, над 500 са известни като лечебни. В българската народна медицина е натрупана богата информация за полезните качества на много от представителите на българската флора, установени при многовековното им използване за превенция и лечение на редица заболявания. Недостатъци на традиционните начини за експлоатация на билките, обаче са липсата на конкретни знания за биологичната им активност, точната дозировка, трайността и наличността през различните сезони, както и неудобствата в приготвянето и тяхното прилагане. Със съвременните познания за растенията и възможности за изследване на състава и технологиите за производство на препарати от тях, някои български лекарствени растения са се утвърдили като суровини за козметичната и фармацевтичната промишленост. Редица фармацевтични препарати, базирани на типични за страната растителни видове са добили популярност като търсени висококачествни стоки, a българското розово масло е утвърден световен еталон за качество. Голямата част от лекарствените растения (билки) събирани в България, обаче, се изнасят в непреработен вид. Годишно в България се събират около 17000 тона билки, като по-голямата част от тях се изнасят в Германия, Франция, Испания, Италия и др страни. През последните 15 години страната ни е един от най-големите износители на билки в Европа. Това, на пръв поглед би могло да се възприема като положително, но анализът на този факт показва обратното: Износът на огромни (за мащабите на страната) количества непреработени растителни суровини е индикация както за загуба на добавена стойност, така и за сериозен риск от щети върху българското биоразнообразие. Изнасяйки непреработени суровини българската държава губи значителен финансов ресурс като добавената, интелектуална стойност на продуктите, които може да се произвеждат от тях. Заедно с това се губи и възможността за ангажираност на работна ръка в култивираната експлоатация на природните суровини и развитието на високотехнологични иновативни производства. Разработването на технологии за преработка и експлоатация на българските природни суровини е актуална ниша за развитие на бизнес, който да носи ползи не само на собствениците на бизнеса, но и за страната. Това е ИноБиоТех. С тази идейна основа бе създадена тя.