Интереси

Като фирма, Инобиотех си постави задачата да разработва и представя на пазара нови продукти, базирани на природни източници, каквито до момента липсват. България е на четвърто място в света по биоразнообразие. Ние знаем, че българското биоразнообразие е огромно и предоставя безгранични възможности за изучаване и устойчива експлоатация. Най-голямият интерес на фирмата са българските растителни видове, голяма част от които са с извествни медицински употреби. Отворени сме към съвместни разработки, както с научни така и с търговски организации, в полза на нашите насоящи и бъдещи клиенти, за доставяне на висококачествени природни крайни продукти с висока добавена стойност.